روز آمار و برنامه ریزی

 

درسال 1297 خورشیدی به منظور ثبت وقایع چهارگانه ، اداره ثبت احوال کشور تاسیس شد. با ثبت اطلاعات مرتبط با تولد ، فوت ، ازدواج و طلاق توسط اداره مذکور ، ضرورت اطلاع از جمعیت کشور و تعیین سازمانی که به جمع آوری این اطلاعات بپردازد مورد توجه قرار گرفت و منجر به آن شد که در سال 1303 خورشیدی آیینامه ای به تصویب برسد و در این آیین نامه اداره ایی مسئول آمار ، و وظایف آن مشخص شود . براساس این مصوبه مسئولیت جمع آوری و متمرکز کردن آمارهای مورد نیاز به عهده وزارت کشور گذاشته شد.
در خرداد سال 1318 خورشیدی اولین قانون سرشماری در مجلس شورای ملی تصویب گردید. 
 

روز آمار و برنامه ریزی : اجرای این قانون سرشماری نفوس از دهم اسفندماه همان سال در شهر تهران و در سال 1319 و 1320 خورشیدی در 33 شهر کشور به تدریج به اجرا درآمد.
اسفند سال 1331 خورشیدی سازمان همکاری آمار عمومی تشکیل و در فروردین سال 1332 خورشیدی ، قانون آمار و سرشماری به تصویب رسید.
 

 

تمامی حقوق نزد شرکت تامین آسایش پرداز محفوظ می باشد.

xml-sitemap | html-sitemap