روز جهانی فلسفه و خِرَد دوستی

 

واژه فلسفه ریشه در کلمه یونانی آرخه به معنی بذر دارد. در واقع فلسفه به دنبال کشف ماده المواد عالم است که جهان هستی از چه چیز به وجود آمده است. همچنین واژهٔ فلسفه به معنای دوستداری خِرَد نیز هست و ریشهٔ یونانی دارد که بعدها به عربی و فارسی راه یافته است. نقل است که نخستین بار سقراط واژه مذکور را به کار برده است و زمانی که از او پرسیدند: «آیا تو فردی خِرَدمند هستی؟» وی پاسخ داد: «نه، اما خِرَد دوست هستم.».
گرچه فلسفه پژوهشی تخصصی است  اما ریشه اش در نیازهای مشترک مردمی است که هرچند فیلسوف نیستند، به این نیازها آگاهند.

 

فلسفه به بسیاری از رشته‌ های فرعی تقسیم شده است که می‌ توان از معرفت‌ شناسی، منطق، متا فیزیک، اخلاق و زیبایی شناسی و غیره نام برد. برخی از حوزه‌های عمده مطالعه به صورت جداگانه در زیر آمده است.
معرفت‌شناسی: معرفت‌ شناسی به ماهیت و دامنه دانش مربوط می‌ شود، همانند روابط بین حقیقت، باور و نظریه‌ های توجیه.
منطق: منطق مطالعه اصول استدلال درست است.
متا فیزیک: متا فیزیک مطالعه ویژگی‌های عمومی واقعیت همانند وجود، زمان، رابطه بین ذهن و بدن، اشیاء و خواص آنها، کل و اجزای آن، وقایع، فرایندها، و علت و معلول است.

 

اخلاق: اخلاق و یا «فلسفه اخلاق» در درجه اول با سؤال «بهترین راه برای زندگی» روبرو است، و ثانیاً با این سؤال که «آیا این سؤال را می‌توان پاسخ داد».
فلسفه سیاسی: فلسفه سیاسی به مطالعه دولت و رابطه افراد (یا خانواده و قبیله) با جوامع و از جمله دولت می‌ پردازد.
زیبایی شناسی: زیبایی شناسی به زیبایی، هنر، لذت، ارزش‌های حسی، عاطفی، ادراک ، و مسائل مربوط به ذوق و احساسات می‌ پردازد.
 

بیمه عمر ایران : در خدمت آینده نگران خوش فکر و با ارزش

 

 

تمامی حقوق نزد شرکت تامین آسایش پرداز محفوظ می باشد.

xml-sitemap | html-sitemap