گامی در مسیر تحقق مأموریت صنعت بیمه کشور است. در این کتاب ضمن مرور نظریه بهره مرکب، انواع گوناگون بیمه و مکانیزم حاکم بر هر یک بر اساس مدل پایه ای مورد نظر ، بحث و بررسی شده است.علم اکچوئرال، ریاضیات و آمار را به یکدیگر پیوند می زند تا ریسک های موجود در صنعت بیمه و بازارهای مالی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. دانش اکچوئرال در برگیرنده تئوری احتمال، ریاضیات، آمار مالی، اقتصاد و برنامه نویسی کامپیوتر است. از آنجا که برای محاسبه ی حق بیمه ی عمر و مستمری، بایستی احتمال وقوع حادثه در آینده برای هر بیمه شده محاسبه گردد، پیش بینی نرخ مرگ و میر و همچنین تکنیک های ریاضی مربوط به تعیین ارزش حال مقادیر آتی، از ملزومات علم اکچوئرال است.در کتاب ریاضیات بیمه عمر علاوه بر مباحثی چون بیمه عمر، مستمری ها و محاسبات حق بیمه خالص مربوط به آنها، هزینه های سربار و مباحث متنوع دیگری از ریاضایت بیمه عمر مطرح شده است.کتاب حاضر در یازده فصل شامل: 1- ریاضیات بهره مرکب؛ 2- باقی مانده عمر یک شخص xساله؛ 3- بیمه عمر؛ 4- بیمه عمر مستمری؛ 5- حق بیمه های خالص؛ 6- ذخایر حق بیمه خالص؛ 7- کاهش های چندگانه؛ 8- بیمه عمر چندگانه؛ 9- میزان کل خسارت در یک سبد دارایی؛ 10- هزینه های سربار؛ 11- برآورد احتمالات مرگ و در پایان پیوست ها است

بیمه عمر ایران

تمامی حقوق نزد شرکت تامین آسایش پرداز محفوظ می باشد.

xml-sitemap | html-sitemap