كتاب مباني بيمه عمر داراي سه بخش و هر بخش شامل سه فصل مشخص است. بخش اول به مفاهيم، اصول و فرايندها پرداخته كه شامل سه فصل با عناوين: مباني و اصول بيمه‌هاي عمر، جنبه‌هاي قانوني بيمه عمر و محصولات بيمه عمر، بازاريابي و كانال‌هاي فروش بيمه‌هاي عمر است. بخش دوم با عنوان مديريت خطر، صدور بيمه‌نامه، بيمه اتكايي و خسارت‌ها در سه فصل به تشريح مباحث مربوطه پرداخته است كه عناوين آن عبارت از: مديريت خطر: اصول و كاربردها در بيمه عمر، صدور بيمه نامه، بيمه اتكايي و خسارت‌ها است و بخش سوم به مستمري‌ها، حقوق و مزاياي كاركنان، بيمه‌هاي خرد و بيمه درمان پرداخته كه: مستمري‌ها، حقوق و مزاياي كاركنان، بيمه‌هاي خرد، بيمه‌هاي درمان از عناوين اصلي سه فصل اين بخش هستند. خاطرنشان مي‌سازد، اين كتاب ، مباني اصلي بيمه‌هاي عمر را بطور كامل بحث مي‌كند. همچنين، به كاربرد پارامترهاي مديريت خطر و اصول بيمه‌هاي عمر نگاهي دارد.كتاب حاضر، شامل اشكال و مثال‌هاي عملي زيادي است. اين مثال‌ها، بعضي از اصول كاربردي، فعاليت‌هاي همزمان، روندها و تعاريف مهم را روشن مي‌كنند. چند مثال واقعي از بيمه‌هاي عمر و مطالعات موردي واقعي، نيز براي درك آسان پيچيدگي‌ها و تفاوت‌هاي ريز اين فعاليت‌ها، بيان شده است. همچنين با ارائه، نگاهي كلي به فعاليت بيمه ‌عمر، از دانشجويان، افرادي اثربخش ساخته و آنها را براي پيوستن به هر شركت بيمه عمري توانمند مي‌كند. لازم به ذكر است، كتاب حاضر پنجاه‌و‌سومين كتاب از سري كتاب‌هاي طرح تحول در صنعت بيمه است.

بیمه عمر ایران

تمامی حقوق نزد شرکت تامین آسایش پرداز محفوظ می باشد.

xml-sitemap | html-sitemap