12- از کارافتادگی کامل و دائم عبارت است از ناتوانی کامل بیمه شده در اشتغال به هرگونه شغل که در اثر
بیماری و یا حادثه به وجود آمده و مورد تایید پزشک معتمد بیمه گر ویا پزشکی قانونی باشد .
13- پوشش تکمیلی معافیت ازپرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی به افرادی  که سن آنان از
18 تا 59 سال می باشد ارائه می شود.
14- شما می توانید از پوشش تکمیلی بیماریهای تحت پوشش شامل سکته قلبی ، سکته مغزی،جراحی قلب
باز،سرطان، پیوند اعضای اصلی بهره مند گردید.
15- سرمایه قابل پرداخت پوشش تکمیلی بیماریها حداکثر دویست میلیون ریال می باشد. سرمایه پوشش های
تکمیلی برای بیماری سرطان حداکثر سیصد میلیون ریال می باشد

16 – سرمایه پوشش تکمیلی بیماریها ، به صرف ابتلا و بدون نیاز به ارائه هزینه های پزشکی قابل  پرداخت می باشد.
 17 – در طول مدت قرارداد فقط یک بار می توان از پوشش تکمیلی بیماریها  و یک بار بیماری سرطان استفاده نمود.
 18- پوشش تکمیلی بیماریها از سن15 تا 59 سال ارائه می شود.
 19 – حق بیمه پوششهای اضافه از محل حق بیمه اصلی کسر می شود .
 20-  شما می توانید پس از سال دوم به میزان 90 درصد اندوخته بیمه نامه جامع زندگی خود وام دریافت
  نمایید .
 21- امکان برداشت از اندوخته وجود دارد .
 22 – شما می توانید ذخیره انباشته شده بیمه جامع زندگی خود را در پایان قرارداد بصورت یکجا
 دریافت نموده و یا آنرا تبدیل به بیمه مستمری بازنشستگی نمایید.
23 -  سود تضمین شده سالیانه بیمه جامع زندگی ایران  18 درصد به مدت 5 سال می باشد.
24- پوشش اضافی پرداخت غرامت درصورت نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم کلی و جزئی در اثر حادثه حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 25- پوشش پرداخت هزینه های پزشکی ناشی از وقوع خطرات مشمول بیمه های حوادث، حداکثر تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
26- پوشش مستمری سالیانه ازکارافتادگی به میزان ۱ تا ۳ برابر آخرین حق بیمه پرداختی سالیانه به مدت ۱۰ سال درصورت از کارافتادگی کامل و دائم بیمه گذار به علت حادثه
 
ویژگیهای بیمه زندگی مان
1-  پوشش رایگان فوت در اثر حادثه، حداکثر تا سقف ۰۰۰‚۰۰۰‚۵۰ ریال و به مدت ۷ روز در فاصله زمانی فیمابین تکمیل پرسشنامه و صدور بیمه نامه زندگی مان
2- پوشش تکمیلی رایگان آخرین سال حیات
3 - امکان پرداخت وجهی مازاد بر حق بیمه مقرر، به عنوان آورده اولیه به بیمه گر در شروع قرارداد جهت تقویت ارزش بازخریدی بیمه نامه
4- امکان ادامه پوشش اصلی بیمه نامه درصورت تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه و تامین حق بیمه پرداخت نشده از محل ذخایر ریاضی بیمه نامه
 5- چنانچه بیمه شده از نظر پزشکی در سال آخر عمر خود باشد و در اصطلاح عام پزشکان وی را جواب کرده باشند.مبلغ بیست در صد کل سرمایه ، بعنوان هزینه های احتمالی به استفاده کنندگان پرداخت می گردد

تمامی حقوق نزد شرکت تامین آسایش پرداز محفوظ می باشد.

xml-sitemap | html-sitemap