در صورت فوت بیمه شده اول در بیمه عمر ایران مشترک دو نفره چه اتفاقی می افتد؟

سرمایه مربوط به پوشش اصلی و پوششهای فرعی بیمه شده اول بعلاوه کل ارزش بازخرید بیمه نامه تا لحظه فوت به استفاده کنندگان فوت بیمه شده اول تعلق میگیرد ولی بیمه نامه باطل نمیشود فقط ارزش بازخرید آن صفر میگردد و درصورت پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه بیمه شده اول بیمه شده دوم بدون حق بیمه  تا پایان مدت بیمه نامه تحت پوشش عمر خواهد بود و شرکت بیمه حق بیمه مربوطه را راسا (فقط بابت پوشش عمر) پرداخت خواهد نمود وتفاوتی که نسبت به بیمه نامه انفرادی دارد این است که کسورات 5 ساله اول بیمه نامه انفرادی در اینجا نخواهد بود و رشد بسیار سریعی از لحاظ سرمایه گذاری خواهد داشت.

تمامی حقوق نزد شرکت تامین آسایش پرداز محفوظ می باشد.

xml-sitemap | html-sitemap