استفاده كننده يا استفاده كنندگان حيات يا فوت بيمه نامه ميتوانند سرمايه يا سود انباشته متعلقه بیمه عمر ایران را بصورت يكجا دريافت نكنند و سود ماهيانه آنرا بصورت حقوق بازنشستگي گرفته و اصل سرمايه كاهش پيدا نكند.

تمامی حقوق نزد شرکت تامین آسایش پرداز محفوظ می باشد.

xml-sitemap | html-sitemap