بيمه گذار ميتواند به پشتوانه سود انباشته خود در بيمه نامه ، براي تضمين شركت در مناقصات يا اخذ وام از موسسات مالي و اعتباري ، بدون ضامن ضمانت نامه اخذ نمايد.بیمه عمر ایران

تمامی حقوق نزد شرکت تامین آسایش پرداز محفوظ می باشد.

xml-sitemap | html-sitemap