بيمه شده ميتواند بدو تولد تا 60 سالگي بيمه عمر گردد. حداقل مدت بيمه نامه 5 سال و حداكثر 50 سال است. مجموع سن بيمه شده بعلاوه مدت بيمه نامه حداكثر 70 ميباشد.بیمه عمر ایران

تمامی حقوق نزد شرکت تامین آسایش پرداز محفوظ می باشد.

xml-sitemap | html-sitemap