1- بيمه شده: شخصي حقيقي كه بيمه نامه براي جبران خسارت آن شخص صادر ميشود

2- بيمه گذار: شخصي حقيقي يا حقوقي كه مشخصات وي در بيمه نامه ثبت ميشود و پرداخت حق بيمه را تعهد ميكند.

3- بيمه گر: سازماني كه متعهد است سرمايه بيمه نامه را طبق شرايط بيمه نامه پرداخت كند.

 4- حق بيمه : وجهي كه بيمه گذار در قبال تعهدات بيمه نامه به بيمه گر پرداخت ميكند.

 5- سرمايه بيمه: وجهي كه بيمه گر در مقابل تعهدات به استفاده كننده ميپردازد.

 6- مدت بيمه نامه :زماني كه بيمه در صورت وقوع شرايط بيمه نامه ملزم به پرداخت خسارت باشد.

 7- بيمه نامه:قراردادي يا سندي كه در آن شرايط بيمه نوشته شده باشد.

 8- استفاده كننده يا ذينفع بيمه نامه: شخصي حقيقي يا حقوقي كه سرمايه بيمه به او پرداخت ميشود.

بیمه عمر چیست؟ بیمه عمر و سرمایه چیست؟ بیمه عمر ایران چیست ؟ شرایط بیمه عمر ایران کدام است ؟  جدول بازخرید بیمه عمر ایران  ؟ و هزار سئوال دیگر که هر روزه به ذهن ما خطور میکنند همه این سئوالات در این سایت به طرز ساده ای مطرح شده است  با ما تماس بگیرید.

تمامی حقوق نزد شرکت تامین آسایش پرداز محفوظ می باشد.

xml-sitemap | html-sitemap