بيمه‌ عمر هم‌ مانند ساير رشته‌هاي‌ بيمه‌ داراي‌ استثنائاتي‌ است‌ كه‌ شامل‌ خطرات‌ زير مي‌شود، مگراين‌ كه‌ بين‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذار توافق‌ ديگري‌ شده‌ باشد.
خودكشي‌ و يا سعي‌ در خودكشي‌ توسط بيمه‌ شده‌ در طول‌ دو سال‌ اول‌ بيمه‌نامه‌. دربعضي‌ ازكشورها شرايط بيمه‌نامه‌ اين‌ مدت‌ را يك‌
سال‌ و بعضي‌ ۳ سال‌ ذكر كرده‌اند.
خطر جنگ‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا.
فوت‌ ناشي‌ از مشاركت‌ در مسابقات‌ سرعت‌، پروازهاي‌ اكتشافي‌ و اكروباتي‌.
در اين‌ گونه‌ موارد، بيمه‌گر تعهدي‌ در جبران‌ خسارت‌ ندارد و صرفاً به‌ پرداخت‌ ذخيره‌ رياضي‌ درمورد بيمه‌نامه‌هايي‌ كه‌ داراي‌ ذخيره‌ رياضي‌ است‌ اكتفا مي‌كند.

تمامی حقوق نزد شرکت تامین آسایش پرداز محفوظ می باشد.

xml-sitemap | html-sitemap