بیمه گذار میتواند از ابتدای سال سوم تا سقف 90 درصد اندوخته خود را وام بگیرد ، بهره این وام سه درصد بیشتر از سود پرداختی توسط بیمه گر به اندوخته بیمه گذار میباشد .

تمامی حقوق نزد شرکت تامین آسایش پرداز محفوظ می باشد.

xml-sitemap | html-sitemap