بیمه گذار میتواند  از ابتدای سال سوم حداکثر تا 30 درصد میزان اندوخته و از سال ابتدای سال هفتم تا 90 درصد اندوخته خود را برداشت نماید.

تمامی حقوق نزد شرکت تامین آسایش پرداز محفوظ می باشد.

xml-sitemap | html-sitemap