۱۰- بیمه گذار می تواند از حساب اندوخته های خود برای تامین هزینه های ضروری تا میزان ۹۰% از محل ارزش بازخرید خود وام دریافت نماید .
۱۱- بیمه گذار می تواند بیمه نامه خود را پس از پرداخت ۶ ماه حق بیمه و سپری شدن این مدت بازخرید نماید .
۱۲- امکان تغییر سرمایه بیمه عمر و میزان حق بیمه پرداختی در طی قرارداد میسر می باشد .
۱۳- تضمین حداقل سود سالانه برای وجوه پرداختی بیمه گذار پس از کسر هزینه ها .
۱۴- پرداخت مشارکت در منافع در پایان مدت بیمه .
۱۵- استفاده از معافیت های مالیاتی موجود در رابطه با بیمه های عمر به این ترتیب که :
۱۵-۱: سرمایه بیمه نامه (در صورت فوت و حیات بیمه شده )معاف از مالیات است .
۱۵-۲:حق بیمه عمر جزء هزینه های پذیرفته شده از نظر مالیاتی بوده و این موضوع برای بیمه گذارانی که شخصیت حقوقی دارند ،قابل اهمیت است .

تمامی حقوق نزد شرکت تامین آسایش پرداز محفوظ می باشد.

xml-sitemap | html-sitemap